"Vi använder Tandisappen därför att den ökar vår effektivitet och ger oss koll på alla jobb, även när vi är på språng och bara kommer åt via mobilen!" - Brendan Cox, Cox Dental, Ystad

Fördelar med Tandisappen

Effektivisera ditt labb 

Tandisappen kopplar effektivt ihop tandtekniker med tandläkare och erbjuder ett optimerat sätt att få kontroll på hela flödet från order till faktura. All information om en order finns samlad på ett ställe. Den inbyggda chattfunktionen är tidsbesparande vid kontakt mellan tandtekniker och tandläkare. 

Digital orderhantering och produktionsplanering

Den digitala orderhanteringen gör det möjligt att se status på alla order, var i produktionslinjen de befinner sig och vilken resurs som jobbar med ordern.  

I labbkonsolen visas de kommande 14 dagarnas leveranser dag för dag  i realtid. Detta underlättar arbetet med produktionsplanering och optimering av personalplanering. 

Automatiserat flöde

Med Tandisappen flödar varje order automatiskt till rätt avdelning och i rätt arbetsordning beroende på om avtrycken är digitala eller analoga, och beroende på vilka åtgärder som ingår i ordern. Integration med ekonomisystem ger möjligheten att kunna få automatiskt genererade samlingsfakturor inklusive all vital information. Med integrationen till intraoralscannern 3Shape  skapas order med patientinformation, bilder och scanningsfiler automatiskt.  

Uppföljning & rapporter

Information om garantijobb, ledtider, material, batchar, volymer och resurser samlas in automatiskt och presenteras i form av rapporter och dashboards. Alla rapporter och dashboards kan anpassas efter kundens unika önskemål. Detta möjliggör detaljerade analyser av kvalitet, omsättningssiffror, ledtider, produktionskapacitet, samt mycket mer.

Tandis-Flow.001.jpeg
Intresserad av en DEMO?

Anmäl dig här

Water

Molnbaserat affärstödssystem
för digitalisering av dentallabb

Skapa ordning och reda.

Spara tid och öka produktionen i labbet!
Ring 070-876 54 89